Zelená hliadka

web: facebook.com/zelenahliadka
Pravomoc: Zelená hliadka


Zelená hliadka je dobrovoľnícka iniciatíva zameraná na boj proti znečisteniu verejných priestorov odpadkami. Prostredníctvom pravidelných upratovacích aktivít vo vytipovaných lokalitých v Bratislave sa usiľuje vyčistiť ulice, parky, dvory a iné verejné priestory od odpadkov a tým upozorniť na problematiku znečisťovania nášho životného prostredia obyvateľmi mesta.

Cieľom nie je nahrádzať činnosť samospráv, ale poukázať na problém a zároveň poskytnúť obyvateľom priestor na zlepšenie svojho životného prostredia či možnosť sa aktivizovať v celej spoločnosti.