Centrum rozvoja samospráv

web: crs.sk
Pravomoc: Odborný garant


Centrum rozvoja samospráv je neziskové, apolitické občianske združenie zamerané na demokratický rozvoj miestnych samospráv na Slovensku. Centrum podporuje profesionálny rozvoj jednotlivcov, budovanie inštitúcií samosprávnych odborových asociácii a formovanie systému vzdelávania v oblasti miestnej samosprávy.

Hlavné ciele

  • Podpora a rozvoj odborových asociácii zástupcov miestnych samospráv či prostredníctvom projektov zameraných na budovanie inštitúcií, školenia, tréningy a vzdelávanie ich členov či zamestnancov
  • Podpora a rozvoj projektov vzájomnej spolupráce medzi odborovými asociáciami miestnych samospráv na Slovensku a zahraničím, vzájomnú výmenu vedomostí a skúseností
  • Maximalizácia využitia a rozvoja systému vzdelávania miestnych samospráv iniciovaného Miestnych vzdelávacích centier pre samosprávy, ktoré by mohli byť eventuálne pretvorené v kompexný univerzitný program vzdelávania pre miestne samosprávy.