O ArcGeo

web: www.arcgeo.sk
Pravomoc: Technické riešenie portálu


Spoločnosť ArcGEO Information Systems s.r.o. bola založená v roku 1993 ako výhradný distribútor spoločnosti Esri Inc. pre Slovenskú republiku. ArcGEO sa špecializuje na distribúciu geografických informačných systémov (GIS) spoločnosti Esri, Inc., ich zavádzanie v podobe integrovaných riešení na rôznych hardwarových platformách a v heterogénnych počítačových sieťach (klient/ server architektúra) a vývoj špecializovaných aplikačných riešení podľa potrieb užívateľov. Na tieto činnosti nadväzuje systémová podpora užívateľov a poskytovanie autorizovaných školení na všetky distribuované produkty.