Skládky strašia Bratislavu.

2012-02-03 09:27:21

Z toho dôvodu sme sa rozhodli získať súhlas portálu www.geology.sk na prácu so skládkami, ktoré mapuje Geografický ústav Dionýza Štúra. Podľa portálu sa na území Bratislavy nachádzajú štyri veľké skládky. Tie boli na základe získaných dát umiestnené do mapy Zelenej hliadky priamo na našom portáli.

Dobroľníci z Hliadky sú odhodlaní zapracovať na odstránení týchto skládok v spolupráci s releantnými mestskými časťami. Našou úlohou je pomôcť „zelenáčom“ pri mapovaní týchto skládok a pri propagácií noviniek, ktoré sa v oblasti boja proti týmto skládkam objavia.

Zároveň sme dostali od Hliadky prísľub, že čoskoro sa na našej mape objavia ďalšie skládky na základe vlastného terénneho výskumu Hliadky. Vďaka tomu sa bude naša mapa zapĺňať existujúcimi skládkami, ale snáď začnú čoskoro pribúdať aj vyčistené skládky :)

Táto správa je zároveň aj výzvou pre vás, užívateľov, aby ste mapovali neporiadok a skládky vo svojom okolí. Stačí ho nafotiť a umiestniť na mapu. Chlapci a dievčatá z Hliadky potom zapracujú na odstránení nahlásenej skládky.

Vidíme sa pri mapovaní,
Tím Mapujeme.sk a Zelená hliadka!