Archív noviniek

Bratislava bojuje proti skládkam!

2012-04-17 09:20:26
Po spustení kampane Bratislava proti skládkam tu máme prvé pozitívne výsledky. Množstvo pozorných obyvateľov mesta nahlásilo skládky vo svojom okolí a téma odstraňovania skládok sa dostáva čoraz viac do popredia.

Mapujeme.sk hľadá nelegálne skládky odpadu!

2012-03-10 10:48:06
V spolupráci s dobrovoľníckou iniciatívou Zelená hliadka sme sa rozhodli spustiť mapovanie čiernych skládok odpadu na území Bratislavy.

Začalo sa veľké upratovanie skládok!

2012-03-06 14:46:10
Zelená hliadka upratala svoju prvú skládku v roku 2012. Tá sa nachádzala na ulici Priekopy pri garážach. Odpadky boli rovnomerne rozmiestnené v kríkoch a medzi garážami.

Skládky strašia Bratislavu.

2012-02-03 09:27:21
Portál Mapujeme.sk nedávno nadviazal spoluprácu s iniciatívou Zelená hliadka, čím sa zaviazal napomôcť pri boji proti odpadkom, ktoré špatia naše verejné priestory. Odpadky sa však nenachádzajú len pod našimi oknami, ale aj za mestom, za najbližším kopcom, či priamo v prírode.