• 7K7MCgUqK4N Bratislava bojuje proti skládkam!
  • fwH3bm2g6g5 Mapujeme.sk hľadá nelegálne skládky odpadu!
  • WEp6gh5bXCe Začalo sa veľké upratovanie skládok!
  • RD4WUF8JgG8 Skládky strašia Bratislavu.

Bratislava bojuje proti skládkam!

2012-04-17 09:20:26
Po spustení kampane Bratislava proti skládkam tu máme prvé pozitívne výsledky. Množstvo pozorných obyvateľov mesta nahlásilo skládky vo svojom okolí a téma odstraňovania skládok sa dostáva čoraz viac do popredia.

Mapujeme.sk hľadá nelegálne skládky odpadu!

2012-03-10 10:48:06
V spolupráci s dobrovoľníckou iniciatívou Zelená hliadka sme sa rozhodli spustiť mapovanie čiernych skládok odpadu na území Bratislavy.

Začalo sa veľké upratovanie skládok!

2012-03-06 14:46:10
Zelená hliadka upratala svoju prvú skládku v roku 2012. Tá sa nachádzala na ulici Priekopy pri garážach. Odpadky boli rovnomerne rozmiestnené v kríkoch a medzi garážami.

Skládky strašia Bratislavu.

2012-02-03 09:27:21
Portál Mapujeme.sk nedávno nadviazal spoluprácu s iniciatívou Zelená hliadka, čím sa zaviazal napomôcť pri boji proti odpadkom, ktoré špatia naše verejné priestory. Odpadky sa však nenachádzajú len pod našimi oknami, ale aj za mestom, za najbližším kopcom, či priamo v prírode.

Staršie novinky