Mapujeme.sk otvorilo novú sekciu „Pohyb bez bariér“.

2012-01-06 20:45:54

Nová sekcia zameraná na Pohyb bez bariér bude obsahovať sériu nových kategórií, ktoré budú zamerané na mapovanie barierových priechodov pre chodcov, nevhodné bezbariérové riešenia, parkovacie miesta pre zdravotne postihnutých občanov a podobne. Cieľom bude vytvoriť zatiaľ na území Bratislavy prehľad o najvážnejších problémoch, s ktorými sa stretávajú nie len zdravotne postihnutí občania, ale aj mamičky s kočíkmi, dôchodcovia či bežní ľudia, ktorí sa liečia zo zlomenín či iných zdravotných problémov obmedzujúcich ich pohyb vo verejnom priestore.

Na základe mapy, ktorú na portáli vytvoríme spustíme komunikáciu s príslušnými samosprávami o jednotlivých problémových bodoch v spolupráci s partnerskými organizáciami a združeniami. Tie budeme postupne zverejňovať na našej web stránke, pričom ich poslaním bude, tak ako predtým, bojovať v prospech debarierizácie mesta Bratislavy.

Vytvorenie tejto sekcie je zároveň aj apelom na vás všetkých, ktorí sa vo svojom okolí stretávate s bariérami, aby ste začali aktívne mapovať problémy vo svojom okolí a priamo ich vkladali do našej spoločnej mapy. Vďaka vám bude mapa o to skôr vypracovaná a budeme môcť o to skôr začať komunikovať so samosprávami o riešení jednotlivých bodov.

Zároveň sme pre vás pripravili facebook like button, ktorým môžete pridať like akémukoľvek podnetu na stránke a tým zvýšiť jeho dôležitosť. Ako administrátori portálu budeme pravidelne monitorovať rebríček najzávažnejších problémov a presadzovať ich v poradí, ktoré vy, užívatelia portálu, nastavíte.

Chceme vás preto vyzvať, aby ste nám pomohli pri mapovaní problémov v našom meste, aby sme mali v ruke prehľadnú mapu, s ktorou budeme môcť pracovať a ktorá pomôže rozbehnúť debarierizáciu mesta Bratislavy.

V budúcnosti pripravujeme rozvoj portálu aj do ďalších miest, kde sa nájdu ochotní a odvážni obyvatelia, ktorí pomôžu pri pri odstraňovaní bariér vo svojich mestách.

Do roku 2012 si preto prajeme, aby sa nám všetkým podarilo dokončiť audit mesta Bratislavy z pohľadu bariér a aby sme konečne naštartovali systematické odbúravanie bariér na našich verejných priestoroch.

Tím Mapujeme.sk