Mapujeme.sk hľadá nelegálne skládky odpadu!

2012-03-10 10:48:06

Prostredníctvom tejto správy by sme chceli vyzvať obyvateľov mesta Bratislavy, aby začali byť vnímaví voči svojmu okoliu a zaznamenávali lokality s vysokou koncentráciou odpadu.

Portál Mapujeme.sk poskytuje priestor pre zaznamenanie presnej lokality skládky odpadu, priloženie jednoduchého komentára k vzniknutej situácií a pripnutie fotografie danej skládky. Portál pravidelne dopĺňajú dobrovoľníci z iniciatívy Zelená hliadka a na základe podnetov vytvárajú interný harmonogram čistenia jednotlivých skládok.

Iniciatíva Zelená hliadka následne organizuje upratovacie akcie jednotlivých skládok odpadu. Tento rok sa už podarilo vyčistiť skládku v okolí garáži na ulici Priekopy, kde sa celkovo vyzbieralo viac ako jedenásť 120l vriec odpadkov. Lokalita bola identifikovaná práve prostredníctvom portálu www.mapujeme.sk.

Zelená hliadka preto vyzýva obyvateľov, aby začali prostredníctvom portálu mapovať existujúce skládky. Každá skládka bude zaradená do zoznamu čistených lokalít a bude v priebehu roka 2012 Zelenou hliadkou odstránená.

O samotných upratovacích akciách informujeme hlavne prostredníctvom sociálnych sietí, kde sa aj združujeme.

Táto správa je zároveň výzvou adresovanou každému jednotlivcovi, aby nehádzal odpadky mimo zberných nádob a priložil ruku k dielu počas jednotlivých upratovacích akcií aspoň v jeho vlastnom okolí.

Mapujeme.sk a Zelená hliadka