Zimáni Martin

Počet pridaných podnetov: 42


Podnety


2012-11-23 17:03:05
stav: Nové
Na trase Laborecká – Floriánska dodatkovú tabuľku s textom upraviť na „Okrem dopravnej obsluhy a cyklistov“ (je tam dopravná značka B 1 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch a pod ňou dodatková tabuľka s textom „Okrem dopravnej obsluhy“).
2012-11-23 16:58:36
stav:
Na trase Laborecká – Floriánska dodatkovú tabuľku s textom upraviť na „Okrem dopravnej obsluhy a cyklistov“ (je tam dopravná značka B 1 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch a pod ňou dodatková tabuľka s textom „Okrem dopravnej obsluhy“).
2012-11-23 16:49:43
stav: Nové
Kríky zasahujúce do cyklochodníka pri Hornbachu na Moldavskej. Návrh na riešenie: orezať kríky, aby nezasahovali do cyklochodníka.
2012-11-23 16:29:31
stav: Nové
Zátarasa na chodníku. Návrh na riešenie: odstrániť zátarasu na chodníku a sprejazdniť tak asi 150 m dlhý úsek chodníka.
2012-11-23 16:18:13
stav: Nové
Úzke nájazdy na opačnej strane ako cyklochodník. Návrh na riešenie: rozšíriť nájazdy na šírku celého chodníka.
2012-11-23 16:18:13
stav: Nové
Úzke nájazdy na opačnej strane ako cyklochodník. Návrh na riešenie: rozšíriť nájazdy na šírku celého chodníka.
2012-11-23 15:46:44
stav: Nové
Množstvo vysokých obrubníkov na križovatke Toryská - Ružová. Návrh na riešenie: odstrániť vysoké obrubníky a spraviť nájazdy na celú šírku chodníka.
2012-11-23 15:46:44
stav: Nové
Množstvo vysokých obrubníkov na križovatke Toryská - Ružová. Návrh na riešenie: odstrániť vysoké obrubníky a spraviť nájazdy na celú šírku chodníka.
2012-11-23 15:37:47
stav: Nové
Popraskaný nájazd na chodník môže byť nebezpečný. Návrh na riešenie: opraviť nájazd na chodník, aby bol bezpečný na šírku celého chodníka.
2012-11-23 15:04:37
stav: Vyriešené
Nájazd bol rozšírený na šírku celého chodníka. Šípky na chodníku smerujúce cyklistov z pásu pre cyklistov do pásu pre chodcov zatiaľ ale ostali.