Polak Ivan

Počet pridaných podnetov: 16


Podnety


2012-06-15 16:16:58
stav: Nové
Pohyb cyklistov bočnými ulicami v tejto lokalite je obmedzovaný nevhodne zaparkovanými autami, ktoré zaberajú aj celú šírku cesty.
2012-06-15 16:13:38
stav: Nové
Bezbariérové prepojenie dvoch jednosmerných pruhov Budovateľskej ulice je blokované autami, prípadne aj vyhradenými parkovacími miestami. K dispozícii chodcom a cyklistom je len úzky chodník oddelený zvýšeným obrubníkom. Navrhujem odstrániť parkovacie miesta z bezbariérových priechodov alebo prebudovať úzke chodníčky.
2012-06-15 16:13:38
stav: Nové
Bezbariérové prepojenie dvoch jednosmerných pruhov Budovateľskej ulice je blokované autami, prípadne aj vyhradenými parkovacími miestami. K dispozícii chodcom a cyklistom je len úzky chodník oddelený zvýšeným obrubníkom. Navrhujem odstrániť parkovacie miesta z bezbariérových priechodov alebo prebudovať úzke chodníčky.
2012-06-15 16:11:16
stav: Nové
Prejazd medzi Budovateľskou ulicou ďalej v smere Business centrum a Poľná ulica je blokovaný nevhodne zaparkovanými autami. Parkujú striedavo vľavo-vpravo, pritom by stačilo jasne vyznačiť jednu stranu na parkovanie a druhú ponechať voľnú chodcom a cyklistom.
2012-06-15 16:08:23
stav: Nové
Pri jazde medzi Páričkovou ulicou a bočnými ulicami smer Súťažná a Budovateľská sú vjazdy a výjazdy blokované zaparkovanými autami. Navrhujem označiť priestor tak, aby tam nebolo možné autom zastavovať.
2012-06-08 00:24:53
stav: Nové
Karadžičova ulica - vyjazdené koľaje a zničená krajnica cesty
2012-06-08 00:22:29
stav: Nové
Rozbitá Svätoplukova ulica, treba ísť opatrne.
2012-06-08 00:20:03
stav: Nové
Pri ceste z Páričkovej ulice nie je vôbec vidieť autá prichádzajúce zľava a prechod cez križovatku je veľmi riskantný.
2012-06-08 00:17:00
stav: Nové
Vhodné na parkovanie bicyklov v tomto úseku Dunajskej.
2012-06-08 00:15:20
stav: Nové
Pri ceste z Dunajskej ulice by mala byť cyklistom udelená výnimka z povinného odbočenia vpravo, aby mohli pokračovať rovno na Laurinskú alebo aj doľava na Štúrovu.