D D

Počet pridaných podnetov: 72


Podnety


2011-10-26 14:52:49
stav: Nové
Nájazd je prepadnutý o cca 5cm, môže spôsobi nehodu. Potrebné doasfaltovať pre plynulý nájazd.
2011-10-26 14:52:49
stav: Nové
Nájazd je prepadnutý o cca 5cm, môže spôsobi nehodu. Potrebné doasfaltovať pre plynulý nájazd.
2011-10-26 14:50:57
stav: Nové
Nájazd na lávku je prepadnutý o cca 5 cm a spôsobuje možnosť nehody cyklistu. Potrebné doasfaltovať sklon.
2011-10-26 14:50:57
stav: Nové
Nájazd na lávku je prepadnutý o cca 5 cm a spôsobuje možnosť nehody cyklistu. Potrebné doasfaltovať sklon.
2011-10-21 15:33:25
stav: Nové
Osadiť dodatkovou tabuľou okrem cyklistov
2011-10-21 15:32:54
stav: Nové
Osadiť dodatkovou tabuľou okrem cyklistov.
2011-10-21 15:31:34
stav: Nové
Je potrebné odstrániť krajné dva diely retardéru, aby tadiaľ mohli cyklisti prechádzať bez zastavenia.
2011-10-21 15:30:54
stav: Nové
Rozbitá cesta vo veľmi zlom stave
2011-10-21 15:30:25
stav: Nové
Hlboké vyše 5 cm diery v ceste
2011-08-18 21:44:59
stav: Nové