Bartik Martin

Počet pridaných podnetov: 7


Podnety


2012-04-02 13:57:36
stav: Nové
2012-04-02 13:50:38
stav: Nové
2012-04-02 13:46:55
stav: Nové
Vysoký obrubník, ktorý komplikuje prejazd na pokračovanie chodníka, ktorý bol prerušený výjazdom z parkoviska
2012-04-02 13:46:55
stav: Nové
Vysoký obrubník, ktorý komplikuje prejazd na pokračovanie chodníka, ktorý bol prerušený výjazdom z parkoviska
2012-04-02 13:44:09
stav: Nové
Vysoký obrubník, ktorý komplikuje prejazd na pokračovanie chodníka, ktorý bol prerušený výjazdom z parkoviska
2012-04-02 13:44:09
stav: Nové
Vysoký obrubník, ktorý komplikuje prejazd na pokračovanie chodníka, ktorý bol prerušený výjazdom z parkoviska
2012-04-02 13:36:37
stav: Nové
Veľmi strmé schody ku hlavnému vchodu do špeciálnej ZŠ bez možnosti iného prístupu.