Baran Samuel

Počet pridaných podnetov: 6


Podnety


2012-05-23 20:25:56
stav: Nové
Priamo pri vstupe do galérie
2012-05-23 20:24:02
stav: Nové
Cycklo-friendly bufet s dostatočným počtom cycklo stojanov
2012-05-21 17:06:24
stav: Nové
Riadny neporiadok po bezdomovcoch
2012-05-21 17:04:51
stav: Nové
Neporiadok a bordel
2012-05-21 17:03:23
stav: Nové
Stará chladnička a stavebný odpad
2012-05-21 17:01:01
stav: Nové
Nachádza sa tu stavbebný odpad.