Archív noviniek

Mapujeme.sk a Slovenský zväz telesne postihnutých

2012-02-03 21:08:17
Mapovací portál vstúpil do roku 2012 otvorením novej témy, ktorá sa venuje debarierizácií verejných priestorov v Bratislave. Táto sekcia bude zameraná na odstraňovanie bariér ako napríklad vysoké obrubníky, nevhodné bezbariérové riešenia, rôzne prekážky na chodníku, parkovanie a podobne.

Mapujeme.sk otvorilo novú sekciu „Pohyb bez bariér“.

2012-01-06 20:45:54
Do roku 2012 vstúpil portál Mapujeme.sk otvorením dvoch nových tém Zelená hliadka a Pohyb bez bariér, ktoré sa budú venovať mapovaniu potrieb v oblasti boja proti znečisťovaniu verejných priestorov odpadkami a bariéram, s ktorými sa stretávajú ľudia trpiacim trvalým, či dočasným hendikepom a rodičia s kočíkmi.

Portál Mapujeme.sk vstúpil do testovacej BETA prevádzky

2011-11-21 01:41:46
Dnes 21.6.2011 sa vďaka intenzívnemu úsiliu pracovníkov neziskovej organizácie Centrum pre rozvoj samospráv a spoločnosti ArcGeo spustila testovacia prevádzka portálu. V najbližších týždňoch bude portál testovaný dobrovoľníkmi Cyklokoalície, ktoré budú prostredníctvom portálu zaznamenávať svoje potreby, požiadavky a odporúčania v prospech rozvoja mestskej cyklistiky v Bratislave.