Podnety

2012-11-23 14:53:27
stav: Nové
Úzke nájazdy na opačnej strane ako pás pre cyklistov. Návrh na riešenie: Rozšíriť nájazdy na celú šírku chodníka. Premaľovať vodorovné značenie na chodníku, aby pás pre cyklistov bol bližšie k ceste.
2012-11-23 14:48:59
stav:
Úzke nájazdy na opačnej strane ako pás pre cyklistov. Križovatka Trieda SNP - Račí potok
2012-11-23 14:21:09
stav: Vyriešené
Cyklostojan pred miestnym úradom mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
2012-11-23 14:14:37
stav: Vyriešené
Uzamykateľná klietka pre bicykle v areáli Business centra TESLA
2012-11-23 14:10:27
stav: Vyriešené
Cyklostojan pred obchodným centrom Galéria
2012-11-23 14:05:46
stav: Vyriešené
Cyklostojan pred miestnym úradom mestskej časti Košice - Západ
2012-11-23 14:01:32
stav: Vyriešené
2 cyklostojany pri minerálnom prameni Gajdovka na Aničke
2012-11-23 13:58:02
stav: Vyriešené
Cyklostojan pri bočnom vstupe do tenisového areálu na Aničke
2012-11-23 13:53:25
stav: Vyriešené
Cyklostojan v areáli Univerzity veterinárneho lekárstva
2012-11-16 20:29:30
stav: Vyriešené
Cyklostojan pred Ústavom výpočtovej techniky Technickej univerzity (Boženy Němcovej 3)