Dopravné značenie Zákaz vjazdu okrem dopravnej obsluhy a cyklistov

pridaný: 2012-11-23 16:58:36
stav:

Na trase Laborecká – Floriánska dodatkovú tabuľku s textom upraviť na „Okrem dopravnej obsluhy a cyklistov“ (je tam dopravná značka B 1 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch a pod ňou dodatková tabuľka s textom „Okrem dopravnej obsluhy“).