Nebezpečné miesto Kríky zasahujúce do cyklochodníka

pridaný: 2012-11-23 16:49:43
stav: Nové

Kríky zasahujúce do cyklochodníka pri Hornbachu na Moldavskej. Návrh na riešenie: orezať kríky, aby nezasahovali do cyklochodníka.