Vysoký obrubník Úzke nájazdy na opačnej strane

pridaný: 2012-11-23 16:18:13
stav: Nové

Úzke nájazdy na opačnej strane ako cyklochodník. Návrh na riešenie: rozšíriť nájazdy na šírku celého chodníka.