Nebezpečné miesto Úzky nájazd na opačnej strane ako cyklochodník

pridaný: 2012-11-23 15:04:37
stav: Vyriešené

Nájazd bol rozšírený na šírku celého chodníka. Šípky na chodníku smerujúce cyklistov z pásu pre cyklistov do pásu pre chodcov zatiaľ ale ostali.