Spolok na podporu skrášľovania Košíc

web: www.spolok-kosice.webnode.sk


Spolok na podporu skrášľovania Košíc založili občania Košíc pracujúci na prvom programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice.