Výstavba cyklochodníka na Košickej

2011-09-14 19:50:17

Primátor Ftáčnik začal napĺňať svoj sľub o výstavbe štyroch nových cyklotrás v meste.

V súčasnosti sa pripravuje prvý úsek pripravovanej cyklotrasy, ktorá spojí postupne cyklotrasu na Trenčianskej ulici s Košickou ulicou a ďalej smerom na Prievozskú s výhľadovým prepojením na existujúcu cyklotrasu na Prístavnej a pripravovanej trase na nábreží pred obchodným centrom EUROVEA.

Otvorenie prvého úseku cyklotrasy je naplnánované na túto nedeľu o 16:00.