Kick-off event portálu

2011-11-21 01:12:14

Toto združenie mapuje svoje požiadavky prostredníctvom portálu Mapujeme.sk, kde sa dnes nachádza 367 podnetov od Cyklokoalície. Podnety zahŕňajú existujúce či plánované cyklostojany, chýbajúce cykloznačenie, rôzne miesta nebezpečné pre cyklistov, sieť existujúcich, pripravovaných či odporúčaných cyklotrás a podobne. Na základe tejto spolupráce je projekt vyvíjaný do podoby, ktorá z neho spraví efektívny nástroj na presadzovanie požiadaviek Cyklokoalície voči verejným či súkromným subjektom a bratislavským samosprávam.

Výsledkom tejto spolupráce bude verejne dostupná mapa potrieb mestských cyklistov na území Bratislavy, cyklosieť existujúcich, pripravovaných či odporúčaných cyklotrás a hlavne priestor pre volených i nevolených zástupcov samospráv začať systematicky budovať podmienky pre rozvoj mestskej cyklistiky a postupne debarierizovať mesto Bratislava nielen pre cyklistov, ale aj pre zdravotne postihnutých a ďalšie skupiny obyvateľstva, ktoré sa dnes stretávajú s bariérami vo na verejných priestoroch.

V súčasnosti sa pripravuje rozšírenie portálu o tému zdravotne postihnutých občanov či problematiky odpadkov v uliciach mesta. Partnerskými organizáciami sa stane Slovenský zväz telesne postihnutých pri téme zdravotne postihnutých občanov a združenie Zelená hliadka pre tému odpadkov. Pripravovaná je tiež spolupráca so združením UrbanET, ktoré bude pre portál dodávať riešenia jednotlivých podnetov hlavne v oblasti verejných priestorov.

Tím Mapujeme.sk a Cyklokoalícia

Autorom fotografie je Miloslav Ofúkaný, www.geoinformatika.sk