Cyklostojany v Novom Meste!

2012-02-15 12:45:49

Dobrá cykloinfraštruktúra si okrem vhodnej siete cyklotrás vyžaduje aj dostatočný počet cyklostojanov v okolí významných dochádzkových bodov akými sú nákupné strediská, budovy zamestnávateľov, budovy úradov a iné súkromné či verejné služby. Náš portál sa rozhodol priložiť ruku k dielu tým, že cyklistom poskytuje možnosť zaznamenávať do cyklomapy nielen existujúce cyklostojany, ale aj návrhy budúcich stojanov či len miesta, kde by sa mali v budúcnosti cyklostojany nachádzať.

Pilotne sme sa rozhodli zamerať na cyklostojany na území MČ Nové Mesto, na ktorej území sa nachádza viacero významných dochádzkových bodov nielen pre obyvateľov samotnej mestskej časti.

V spolupráci s dobrovoľníkmi Cyklokoalície chceme zmapovať existujúce cyklostojany a zároveň navrhnúť sieť budúcich cyklostojanov. Výsledkom bude mapa slúžiaca cyklistom, ktorí potrebujú svoj bicykel bezpečne zaparkovať v blízkosti miest, kam pravidelne dochádajú.

Tento týždeň sme uskutočnili prvý zber nových cyklostojanov. Podarilo sa nám celkovo získať 19 nových záznamov, z ktorých bolo 7 existujúcich cyklostojanov a 12 miest, kde by mali v budúcnosti vzniknúť nové cyklostojany.

Budúci týždeň uskutočníme druhú mapovaciu jazdu, ktorá by mala uzavrieť mapu Nového Mesta z pohľadu cyklostojanov.

Chceli by sme vás užívateľov vyzvať, aby ste sa do mapovania stojanov zapojili vo svojom voľnom čase. Pokiaľ máte nafotené miesto, kde by ste chceli stojan umiestniť, tak nám ho vložte do mapy. Ak ho nafotené nemáte, tak stačí vyznačiť miesto, kde by v budúcnosti cyklostojan bol. Cyklokoalícia navrhne vhodný tvar cyklostojanu a zabojujeme, aby sa tam v budúcnosti objavil.

Bratislavčania si zaslúžia bezpečne a dostupne parkovať svoje bicykle!
Tím Mapujeme