Archív noviniek

Kick-off event portálu

2011-11-21 01:12:14
Dňa 7.10.2011 bol na podujatí “Konferencia užívateľov produktov Esri v SR” odprezentovaný portál Mapujeme.sk, čím sa oficiálne začala spolupráca medzi portálom špecializovaným na mapovanie potrieb cieľových skupín a občianským združením Cyklokoalícia.

Nové cykloúseky v Bratislave!

2011-11-21 01:12:52
Po dnešnom víkende pribudli v Bratislave dva nové úseky cyklotrás na Košickej a Kopčianskej.

Výstavba cyklochodníka na Košickej

2011-09-14 19:50:17
Magistrát mesta Bratislavy začal s výstavbou prvého úseku cyklotrasy, ktorá spojí cyklotrasu na Trenčianskej ulici s Košickou ulicou.

Trasy z územného plánu

2011-08-23 14:35:49
Na stránke Mapujeme.sk práve pribudli plánované cyklotrasy z dokumentu Územný plán mesta Bratislavy. Drvivá väčšina trás však zatiaľ ostala len na papieri. Budeme musieť zatlačiť, aby sa začali realizovať aspoň trasy uvedené v územnom pláne mesta.